Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Apartmány - Villa Ivica***

Kontakt 

Recepcia: +421/902/22 33 22
Ubytovateľ /konateľ: Juraj Lím +421/905/230 813
Zástupca ubytovateľa /konateľ: Kristína Slámová +421/948/468 661

Email: villa@ivica.sk
WEB: www.ivica.sk


*Apartmánové ubytovanie

Objekt: Apartmány - VILLA IVICA, Karpatská 107, 900 33 Marianka
Registrácia ubytovateľa /prenajímateľa: Daňový úrad v Malackách

IČO: 44631022
DIČ: 1025086128

Vydané: Finančná správa - Slovenská republika

Obchodné meno (ubytovateľ): Juraj Lím

Trvale bytom: Karpatská 107, 900 33 Marianka, Slovenská republika

Zmluvní partneri /ubytovanie a prenájom tretím osobám

Obchodné meno (ubytovateľ): IVICA HOTEL, spol. s r. o. (neplatca DPH)

Obchodné meno (ubytovateľ): IVICA APARTMENTS, spol. s r. o. (neplatca DPH)

Obchodné meno (ubytovateľ): IVICA SERVICE, spol. s r. o. (neplatca DPH)

Obchodné meno (ubytovateľ): IVICA SK, spol. s r. o. (platca DPH)


Ubytovateľ je členom skupiny IVICA Group. Ubytovateľ tiež zabezpečuje ubytovanie tretím osobám a to aj v exkluzívnej zmluvnej spolupráci so spoločnosťami IVICA SK, s.r.o., IVICA APARTMENTS, IVICA SERVICE, s.r.o. a IVICA HOTEL, s.r.o., ktoré za realizovanú a sprostredkovanú rezerváciu /pobyt vystavia účet z registračnej pokladnice, alebo faktúru - daňový doklad.

*(ubytovanie na súkromí na báze kratkodobého prenájmu)