Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Dôležité upozornenia

► Ubytovateľ (hotel) výnimočne umožňuje i pobyt domáceho miláčika (pes) v počte max. 1 ks /apartmán a to len do veľkosti malého plemena. Cena za pobyt je min. 12,00 EUR za 1 noc a 1 zviera. Zviera musí mať vlastné ležovisko (klietku). Je zakázané umožniť zvieraťu vstup na hotelové lôžka, kreslá a iný nábytok. Pre potreby zvieraťa sa nesmie používať hotelový kuchynský riad a iný support vybavenia apartmánov. Hotel vyžaduje informáciu o príchode a ubytovaní zvieraťa ohlásiť vopred. Nedodržanie podmienok, resp. zatajenie týchto informácií môže mať za následok odmietnutie takejto rezervácie, alebo jej zrušenie s uplatnením príslušného storno poplatku a to i po fyzickom príchode klienta so zvieraťom na hotel.

► Otváracia doba našej recepcie je od 08.00 do 21.00 hod. SEČ

► Otváracia doba hotelovej kaviarne, baru a reštaurácie je v čase od 08.00 do 21.00 hod. SEČ

► Prevádzková doba našej kuchyne (prijímanie objednávok /podávanie jedál) je od 08.00 do 20.45 hod. 

► V prípade, že si hosť praje podávať raňajky skôr ako je čas na to vyhradený (08.00 - 10.00 hod.), je možné zabezpečiť výdaj raňajok priamo na izbu/apartmán a to v niekoľkých druhových alternatívach (viď menu /A LA CARTE), v zmysle objednávky hosťa, s objednaním vždy v predvečer nadchádzajúceho dňa. Všetky naše izby/apartmány sú vybavené kuchynkou s príslušným vybavením (mikrovlnka, rychlovarná kanvica, poháre, príbor, hrnčerky, pod.) a chladničkou, v ktorej sa pripravené raňajky dajú bezpečne uskladniť. Túto službu realizujeme iba na špeciálne vyžiadanie hosťa. Uvedenú požiadavku i s výberom z raňajkového menu je nutné osobne alebo telefonicky náhlásiť na recepcii najneskôr do 20.00 hod. dňa predchádzajúceho raňajkám. 

► APARTMÁNY VILLA IVICA (ubytovatelia: Juraj Lím, trvale bytom Karpatská 107 Marianka a Kristína Slámová, trvale bytom Hlavná 58 Stupava, v zmluvnej spolupráci a v zastúpení spoločností IVICA SK, s. r. o., sú oprávnení si účtovať nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju pôvodnú záväznú rezerváciu (vrátane verbálnej / telefonickej rezervácie), alebo už vystavenú písomnú rezerváciu pobytu. V prípade, že hosť čiastočne stornuje pôvodnú dĺžku už objednaného záväzného pobytu, nárok na uplatnenie uverejnených cenníkových zliav a bonusov úplne zaniká a aplikuje sa bežná cena ubytovania bez zliav, vrátane prípadného príslušného storno poplatku za skrátenie/zrušenie pobytu alebo jeho časti. Platný a zároveň uverejnený cenník ubytovania v Apartments VILLA IVICA má výlučne informatívny charakter. Výška zliav, bonusov a teda aj výsledná cena sa v priebehu roka (sezóny) môžu meniť, resp. líšiť. V cenníku uvádzané zľavy a bonusy nie sú automaticky nárokovateľné klientom a môžu, ale nemusia byť ubytovateľom premietnuté do výslednej ceny ubytovania. Zľavy a bonusy sú spravidla aplikované a transparentne uvádzané v každej individuálnej kalkulácii pobytu, ktorá je spravidla písomne, elektronicky (e-mailom) zaslaná hosťovi, alebo verbálne odkomunikovaná pracovníkom recepcie Apartments VILLA IVICA.

Stornovanie pôvodne záväzne zarezervovaného pobytu, alebo písomne objednaného, resp. už uhradenou zálohovou fakturou zazmluvneného  pobytu, musí vždy zo strany objednávateľa t.j. klienta/hosťa prebehnúť v písomnej podobe a musí byť úspešne a zároveň overene doručené ubytovateľovi: APARTMÁNY - VILLA IVICA /IVICA SK, s.r.o. a to alebo elektronicky / e-mailom na adresu: villa@ivica.sk, prípadne sms správou  na číslo: +421/905/230 813.

Sadzobník storno poplatkov za zrušenie pôvodnej záväznej rezervácie alebo jej časti (vrátane verbálnej/telefonickej záväznej rezervácie), alebo vystavenej písomnej rezervácie pobytu alebo jeho časti v APARTMÁNY - VILLA IVICA***, v uvedených časových lehotách (neplatí pri udalostiach „vis major“), je nasledovný:

Storno poplatky pri zrušení pobytu:

70% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 14 dní pred príchodom. Toto neplatí v čase veľkonočných a vianočných sviatkov, silvestra a Nového roka. Rezerváciu ubytovania v takomto období podmieňujeme uhradením zálohovej faktúry vo výške 100% z konečnej ceny pobytu. V prípade zrušenia pobytu v týchto klientsky preferovaných, resp. exponovaných obdobiach roka, je už uhradená záloha nevratná a storno poplatok za zrušenie pobytu je vo výške 100% z konečnej ceny pobytu).

100% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 5 dní pred príchodom, alebo nedostavenie sa.