Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Dôležité upozornenia

► Ubytovateľ (hotel) výnimočne umožňuje i pobyt domáceho miláčika (pes) v počte max. 1 ks /apartmán a to len do veľkosti malého plemena. Cena za pobyt je 10,00 EUR za 1 noc a 1 zviera. Zviera musí mať vlastné ležovisko (klietku). Je zakázané umožniť zvieraťu vstup na hotelové lôžka, kreslá a iný nábytok. Pre potreby zvieraťa sa nesmie používať hotelový kuchynský riad a iný support vybavenia apartmánov. Hotel vyžaduje informáciu o príchode a ubytovaní zvieraťa ohlásiť vopred. Nedodržanie podmienok, resp. zatajenie týchto informácií môže mať za následok odmietnutie takejto rezervácie, alebo jej zrušenie s uplatnením príslušného storno poplatku a to i po fyzickom príchode klienta so zvieraťom na hotel.

► Otváracia doba našej recepcie je od 08.00 do 21.00 hod. SEČ

► Otváracia doba hotelového baru je od 08.00 do 21.00 hod. SEČ

► Prevádzková doba našej kuchyne (podávanie jedál) je od 08.00 do 20.45 hod. SEČ

► V prípade, že si hosť praje podávať raňajky skôr ako je naša otváracia doba reštaurácie (08.00-21.00 hod.), je možné zabezpečiť výdaj raňajok priamo na izbu/apartmán a to v 7-ich druhových alternatívach, vždy v predvečer nadchádzajúceho dňa. Všetky naše izby/apartmány sú vybavené kuchyňou/kuchynkou s príslušným vybavením (mikrovlnka, rychlovarná kanvica, poháre, príbor, hrnčerky, pod.) a chladničkou, v ktorej sa pripravené raňajky dajú bezpečne skladovať. Túto službu realizujeme na špeciálne požiadanie hosťa. Uvedenú požiadavku i s výberom z raňajkového menu je nutné osobne alebo telefonicky náhlásiť na recepcii najneskôr do 20.00 hod. dňa predchádzajúceho raňajkám. 

APARTMÁNY VILLA IVICA (ubytovateľ: Juraj Lím, trvale bytom Karpatská 107, Marianka, v prenesenej zmluvnej spolupráci a v zastúpení spoločností IVICA HOTEL, s. r. o., IVICA APARTMENTS, s.r.o. alebo IVICA SERVICE s. r. o.), je oprávnený si účtovať nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť zruší, alebo čiastočne stornuje (skráti dĺžku pobytu) svoju pôvodnú záväznú rezerváciu (vrátane verbálnej / telefonickej rezervácie), alebo už vystavenú písomnú objendávku /rezerváciu pobytu. V prípade, že hosť čiastočne stornuje pôvodnú (objednanú) dĺžku svojho pobytu, aplikuje sa základná cena ubytovania bez zliav, t.j. cena ubytovania na 1 noc /objednaný počet osôb.  Platný a zároveň uverejnený cenník ubytovania v Apartments VILLA IVICA má výlučne informatívny charakter. Výška zliav, bonusov a teda aj výsledná cena sa v priebehu roka (sezóny) môžu meniť, resp. líšiť. V cenníku uvádzané zľavy a bonusy nie sú automaticky nárokovateľné klientom a môžu, nie musia byť ubytovateľom premietnuté do výslednej ceny ubytovania. Zľavy a bonusy sú z pravidla aplikované a trasparentne uvádzané v každej individuálnej kalkulácii pobytu, ktorá je z pravidla písomne, elektronicky (e-mailom) zaslaná hosťovi, alebo verbálne odkomunikovaná pracovníkom recepcie Apartments VILLA IVICA. Hosťom verbálne, alebo písomne potvrdená rezervacia s kalkuláciou ceny na daný, konkrétny pobyt hosťa, je pre hosťa i ubytovateľa (hotel) záväzná.

Stornovanie pôvodne záväzne rezervovaného pobytu zo strany hosťa, alebo písomne objednaného, resp. už uhradenou zálohovou fakturou zazmluvneného  pobytu, musí vždy zo strany objednávateľa t.j. klienta /hosťa prebehnúť v písomnej podobe a musí byť úspešne a zároveň overene doručené ubytovateľovi: APARTMÁNY - VILLA IVICA a to alebo elektronicky / e-mailom na adresu: villa@ivica.sk, prípadne sms správou  na číslo: +421/905/230 813.

Sadzobník storno poplatkov za zrušenie pôvodnej záväznej rezervácie (vrátane verbálnej/telefonickej záväznej rezervácie), alebo vystavenej písomnej rezervácie pobytu v APARTMÁNY - VILLA IVICA***, v uvedených lehotách (neplatí pri udalostiach „vis major“), je nasledovný:

Storno poplatky pri zrušení pobytu:

50% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 10 dní pred príchodom

70% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 7 dní pred príchodom 

100% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 1 deň pred príchodom