Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Dôležité upozornenia

► Ubytovateľ (hotel) výnimočne umožňuje i pobyt domáceho miláčika (pes) v počte max. 1 ks /apartmán a to len do veľkosti malého plemena. Cena za pobyt je 10,00 EUR za 1 noc a 1 zviera. Zviera musí mať vlastné ležovisko (klietku). Je zakázané umožniť zvieraťu vstup na hotelové lôžka, kreslá a iný nábytok. Pre potreby zvieraťa sa nesmie používať hotelový kuchynský riad a iný support vybavenia apartmánov. Hotel vyžaduje informáciu o príchode a ubytovaní zvieraťa ohlásiť vopred. Nedodržanie podmienok, resp. zatajenie týchto informácií môže mať za následok odmietnutie takejto rezervácie, alebo jej zrušenie s uplatnením príslušného storno poplatku a to i po fyzickom príchode klienta so zvieraťom na hotel.

► Otváracia doba našej recepcie je od 08.00 do 21.00 hod. SEČ

► Otváracia doba hotelového baru a reštaurácie je od 08.00 do 21.00 hod. SEČ

► Prevádzková doba našej kuchyne (prijímanie objednávok /podávanie jedál) je od 08.00 do 20.45 hod. 

► V prípade, že si hosť praje podávať raňajky skôr ako je čas na to vyhradený (08.00 - 10.00 hod.), je možné zabezpečiť výdaj raňajok priamo na izbu/apartmán a to v 7-ich druhových alternatívach, v zmysle objednávky hosťa, s objednaním vždy v predvečer nadchádzajúceho dňa. Všetky naše izby/apartmány sú vybavené kuchynkou s príslušným vybavením (mikrovlnka, rychlovarná kanvica, poháre, príbor, hrnčerky, pod.) a chladničkou, v ktorej sa pripravené raňajky dajú bezpečne uskladniť. Túto službu realizujeme iba na špeciálne vyžiadanie hosťa. Uvedenú požiadavku i s výberom z raňajkového menu je nutné osobne alebo telefonicky náhlásiť na recepcii najneskôr do 20.00 hod. dňa predchádzajúceho raňajkám. 

► APARTMÁNY VILLA IVICA (ubytovateľ: Juraj Lím, trvale bytom Karpatská 107, Marianka, v zmluvnej spolupráci a v zastúpení spoločností IVICA SK, s. r. o., je oprávnený si účtovať nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju pôvodnú záväznú rezerváciu (vrátane verbálnej / telefonickej rezervácie), alebo už vystavenú písomnú rezerváciu pobytu. V prípade, že hosť čiastočne stornuje poôvodnú dĺžku už objednaného záväzného pobytu, nárok na uplatnenie uverejnených cenníkových zliav a bonusov úplne zaniká a aplikuje sa bežná cena ubytovania bez zliav. Platný a zároveň uverejnený cenník ubytovania v Apartments VILLA IVICA má výlučne informatívny charakter. Výška zliav, bonusov a teda aj výsledná cena sa v priebehu roka (sezóny) môžu meniť, resp. líšiť. V cenníku uvádzané zľavy a bonusy nie sú automaticky nárokovateľné klientom a môžu, nie musia byť ubytovateľom premietnuté do výslednej ceny ubytovania. Zľavy a bonusy sú z pravidla aplikované a transparentne uvádzané v každej individuálnej kalkulácii pobytu, ktorá je z pravidla písomne, elektronicky (e-mailom) zaslaná hosťovi, alebo verbálne odkomunikovaná pracovníkom recepcie Apartments VILLA IVICA.

Stornovanie pôvodne záväzne rezervovaného pobytu, alebo písomne objednaného, resp. už uhradenou zálohovou fakturou zazmluvneného  pobytu, musí vždy zo strany objednávateľa t.j. klienta /hosťa prebehnúť v písomnej podobe a musí byť úspešne a zároveň overene doručené ubytovateľovi: APARTMÁNY - VILLA IVICA a to alebo elektronicky / e-mailom na adresu: villa@ivica.sk, prípadne sms správou  na číslo: +421/905/230 813.

Sadzobník storno poplatkov za zrušenie pôvodnej záväznej rezervácie (vrátane verbálnej/telefonickej záväznej rezervácie), alebo vystavenej písomnej rezervácie pobytu v APARTMÁNY - VILLA IVICA***, v uvedených lehotách (neplatí pri udalostiach „vis major“), je nasledovný:

Storno poplatky pri zrušení pobytu:

70% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 14 dní pred príchodom 

100% z ceny objednaných služieb pri zrušení pobytu menej než 1 deň pred príchodom, 

alebo nedostavenie sa