Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Enviromentálne parametre

Apartmány - Villa Ivica


Súčasné pomery vo svete nabádajú veľmi vážne sa zamyslieť nad tým, ako pri doznievajúcej svetovej hospodárskej a ekonomickej kríze modernizovať súčasné technológie, či technologické procesy služieb. Za ostatné roky prešli  napr. automobily, výrobné technológie, komerčné produkty, služby zákazníkom a vôbec enviro správanie sa ľudí i spoločností, výraznou a zároveň mierne pozitívnou zmenou.  Súčasná doba, ale najmä zodpovednosť, veríme že väčšiny z nás, voči budúcim generáciám, nás donútila prihliadať s plnou vážnosťou na svetovú i lokálnu environmentálnu politiku. Z toho okrem iného vyplýva, že do budúcnosti môže s optimizmom hľadieť len taká firma, inštitúcia či spoločenstvo, ktoré dokáže vyrobiť  či predávať, resp. širokej verejnosti ponúknuť tak environmentálne riešenia a služby, ktoré  plne rešpektujú ochranu prírody, jej zdroje, prípadne dokážu primárne či sekundárne využiť alternatívne zdroje. A to všetko v duchu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja...

V snahe podporiť toto snaženie, rozhodli sme aj my svojou troškou prispieť k naplneniu ambície, zachovať náš svet budúcim generáciám aspoň v takom stave, ako ho poznáme dnes. Domnievame sa, že environment – filozofia i jej výkon v praxi, nie je len nielen záležitosťou veľkej politiky, nadnárodných korporácií, či lokálnych inštitúcií. Ba práve naopak, je záležitosťou každého jedného z nás - jednotlivcov, malých či stredných firiem, týka sa všetkých generácií, nezávisle od lokality v ktorej žijeme, od úrovne nášho vzdelania, príjmu, sociálnej úrovne, dokonca nášho pohlavia, či vierovyznania. Všetci sme totiž rovnako zraniteľní a smrteľní...


Naše apartmány, preto v duchu myšlienky TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA  pri svojej prevádzke, kladú dôraz na environmentálne parametre ubytovania:

Separujeme v označených nádobách triedený odpad (sklo, papier, plast)

Hosťom sme na viditeľné miesto umiestnili deformátor PET fliaš

Oba hotelové trakty majú na strechách objektov osadené fotovoltalické tabule na výrobu vlastnej elektrickej energie. Šetríme tak v nemalej miere nielen životné prostredie, ale zhodnocujeme takto i prevádzkove náklady.

Apartmány sú na miestach odberu elektrickej energie vybavené samolepkami s infografikou a apelom na šetrenie elektrickej energie (pred odchodom vypni...). Informácia je uvedená až v dvoch jazykoch (SVK, ENG)

Všetky apartmány a priľahlé obslužné priestory (chodby, schodiská a pod.) sú osvetlené výhradne nízko odberovými svietidlami alebo svietidlami s najnovšou LED technológiou.

Svetelná réžia priľahlých obslužných priestorov (chodby, schodiská, WC a pod.) je riadená senzorovými snímačmi pohybu. Ich inštalovaním sme predišli neefektívnemu svieteniu.

Všetky exteriérové svetlá (reklamné nápisy a tabule, logo VILLA IVICA, záhradné priestory a pod.) sú osvetlené výhradne nízko odberovými svietidlami alebo svietidlami s najnovšou LED technológiou.

Všetky elektrospotrebiče na apartmánoch boli zakúpene s dôrazom na parametre spotreby a minimálnu environmentálnu záťaž pre životné prostredie (A+, resp. AA+).

Pri udržiavaní záhrady pracujeme s vlastnou recykláciou odpadovej zelene pomocou vlastného kompostéra (napr. recyklácia kosenej trávy, burina, letný – zimný strih, ľahký biologický odpad a pod.).

Pri prevádzkovaní hotelovej kuchyne zmluvne spolupracujeme s odbornou spoločnosťou ktorá sa zaoberá odberom a ekologickým likvidovaním resp. jeho druhotným využitím biologického odpadu.

Pri prevádzkovaní hotelovej kuchyne zmluvne spolupracujeme s odbornou spoločnosťou ktorá sa zaoberá odberom a ekologickým likvidovaním resp. jeho druhotným využitím použitého kuchynského oleja.

Zadržiavame kvalitnú, mäkkú dažďovú vodu, ktorú používame ako bezplatný zdroj vody, primárne na udržiavane záhrady, exteriérovej i interiérovej zelene objektu.

Väčšina odberných miest vody (napr. umývadla, sprchy vaňové batérie, WC) sú vybavené šetričmi vody, ktoré významne znižujú spotrebu vody a teda zamedzujú zbytočnému plytvaniu tejto vzácnej tekutiny, avšak bez zníženia komfortu hostí.

Väčšina odberných miest vody (napr. umývadla, sprchy vaňové batérie, WC) sú vybavené samolepkami s uvedeným apelom na šetrenie vody a to až v 6-tich svetovych jazykoch.