Penzión & Reštaurácia Ivica

RÝCHLA REZERVÁCIA

Enviromentálne parametre

Apartmány - Villa Ivica


Súčasné pomery vo svete nabádajú veľmi vážne sa zamyslieť nad tým, ako pri doznievajúcej svetovej hospodárskej a ekonomickej kríze modernizovať súčasné technológie, či technologické procesy služieb. Za ostatné roky prešli  napr. automobily, výrobné technológie, komerčné produkty, služby zákazníkom a vôbec enviro správanie sa ľudí i spoločností, výraznou a zároveň mierne pozitívnou zmenou.  Súčasná doba, ale najmä zodpovednosť, veríme že väčšiny z nás, voči budúcim generáciám, nás donútila prihliadať s plnou vážnosťou na svetovú i lokálnu environmentálnu politiku. Z toho okrem iného vyplýva, že do budúcnosti môže s optimizmom hľadieť len taká firma, inštitúcia či spoločenstvo, ktoré dokáže vyrobiť  či predávať, resp. širokej verejnosti ponúknuť tak environmentálne riešenia a služby, ktoré  plne rešpektujú ochranu prírody, jej zdroje, prípadne dokážu primárne či sekundárne využiť alternatívne zdroje. A to všetko v duchu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja...

V snahe podporiť toto snaženie, rozhodli sme aj my svojou troškou prispieť k naplneniu ambície, zachovať náš svet budúcim generáciám aspoň v takom stave, ako ho poznáme dnes. Domnievame sa, že environment – filozofia i jej výkon v praxi, nie je len nielen záležitosťou veľkej politiky, nadnárodných korporácií, či lokálnych inštitúcií. Ba práve naopak, je záležitosťou každého jedného z nás - jednotlivcov, malých či stredných firiem, týka sa všetkých generácií, nezávisle od lokality v ktorej žijeme, od úrovne nášho vzdelania, príjmu, sociálnej úrovne, dokonca nášho pohlavia, či vierovyznania. Všetci sme totiž rovnako zraniteľní a smrteľní...


Naše apartmány, preto v duchu myšlienky TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA  pri svojej prevádzke, kladú dôraz na environmentálne parametre ubytovania:

Separujeme v označených nádobách triedený odpad (sklo, papier, plast)

Hosťom sme na viditeľné miesto umiestnili deformátor PET fliaš

Apartmány sú na miestach odberu elektrickej energie vybavené samolepkami s infografikou a apelom na šetrenie elektrickej energie (pred odchodom vypni...). Informácia je uvedená až v dvoch jazykoch (SVK, ENG)

Všetky apartmány a priľahlé obslužné priestory (chodby, schodiská a pod.) sú osvetlené výhradne nízko odberovými svietidlami alebo svietidlami s najnovšou LED technológiou.

Svetelná réžia priľahlých obslužných priestorov (chodby, schodiská, WC a pod.) je riadená senzorovými snímačmi pohybu. Ich inštalovaním sme predišli neefektívnemu celodennému svieteniu.

Všetky exteriérové svetlá (reklamné nápisy a tabule, logo VILLA IVICA, záhradné priestory a pod.) sú osvetlené výhradne nízko odberovými svietidlami alebo svietidlami s najnovšou LED technológiou.

Všetky elektrospotrebiče na apartmánoch boli zakúpene s dôrazom na parametre spotreby a minimálnu environmentálnu záťaž pre životné prostredie (A+, resp. AA+).

Pri udržiavaní záhrady pracujeme s vlastnou recykláciou odpadovej zelene pomocou vlastného kompostéra (napr. recyklácia kosenej trávy, burina, letný – zimný strih, ľahký biologický odpad a pod.).

Zadržiavame kvalitnú, mäkkú dažďovú vodu, ktorú používame ako bezplatný zdroj vody, primárne na udržiavane záhrady, exteriérovej i interiérovej zelene objektu.

Väčšina odberných miest vody (napr. umývadla, sprchy vaňové batérie, WC) sú vybavené šetričmi vody, ktoré významne znižujú spotrebu vody a teda zamedzujú zbytočnému plytvaniu tejto vzácnej tekutiny, avšak bez zníženia komfortu hostí.

Väčšina odberných miest vody (napr. umývadla, sprchy vaňové batérie, WC) sú vybavené samolepkami s uvedeným apelom na šetrenie vody a to až v 6-tich svetovych jazykoch.